Archive for February, 2015:

Politika 27.02.2015

Analytický přehled o lidskoprávní situaci v Bělorusku (říjen – prosinec 2014)

Nedávno byl zveřejněn Analytický přehled o lidskoprávní situaci v Bělorusku.

ENNews 25.02.2015

Analytical review of the human rights situation in Belarus. October-December 2014

Analytical review of the human rights situation in Belarus. October-December 2014 has been published recently. If you want to know more about human rights situation in Belarus at the end of 2014 read this text.

Odvahu Bělorusům 15.02.2015

Jak?

Převodem na transparentní účet. Libovolnou částku, jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na 2900120912/2010. Pohyby na účtu můžete sledovat ZDE.

Odvahu Bělorusům 15.02.2015

Použití:

• na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),

• na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),

• na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,

• na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.

Aktuálně 03.02.2015

Zříká se běloruská pravoslavná církev samostatnosti?

Hlava Běloruského exarchátu Ruské pravoslavné církve – metropolita Pavel – opustil politiku směřování ke samosprávě exarchátu.

Projekty 02.02.2015

Evropské rádio pro Bělorusko

Občanské Bělorusko se v září 2004 stalo spoluzakladatelem Evropského rádia pro Bělorusko (ERB) se sídlem ve Varšavě. Cílem tohoto mezinárodního rozhlasového projektu je poskytovat běloruským občanům, jejichž přístup k nezávislým médiím je současným režimem omezován, objektivní informace a kvalitní hudební program. Rádio vysílá přes satelit, na velmi krátkých vlnách a na internetu.

Projekty 02.02.2015

Podpora občanské společnosti

Naším cílem je napomoci všestrannému rozvoji kontaktů mezi běloruskými a českými nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. S tímto cílem pořádáme studijní cesty, zprostředkováváme kontakty a zajišťujeme poradenství a výměnu informací. Na webových stránkách sdružení umisťujeme informace o nabídkách studijních pobytů, stipendií a o dalších českých projektech určených Bělorusku.