Archive for May, 2015:

ENNews 26.05.2015

Belarus joined the Bologna process

On May 14th, 2015, Belarus formally joined the Bologna Process and the European Higher Education Area (EHEA). The decision was made at the Yerevan Conference of Education Ministers of the EHEA and the Bologna Policy Forum.

БеларускаяНавіны 26.05.2015

Беларусь далучылася да Балонскага працэсу

14 траўня 2015 года Беларусь афіцыйна далучылася да Балонскага працэсу і Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Адпаведнае рашэнне было прынята ў Ерэване на Канферэнцыі міністраў адукацыі краін ЕПВА і форуме па Балонскай палітыцы.

AktuálněSpolečnost 26.05.2015

Bělorusko se přidalo k Bolognskému procesu

Bělorusko se 14. května 2015 oficiálně přidalo k Bolognskému procesu a Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání (EPVV). Rozhodnutí o přistoupení bylo přijato v Jerevanu na konferenci ministrů školství zemí EPVV a na fóru o bolognské politice.

AktuálněPolitika 12.05.2015

Jaromír Štětina přijal patronát nad běloruským politickým vězněm

Jaromír Štětina, člen správní rady Občanského Běloruska a místopředseda parlamentního podvýboru pro obranu a bezpečnost, dnes “adoptoval” politického vězně z Běloruska.

БеларускаяНавіны 05.05.2015

Лукашэнка адмаўляецца вызваляць палітвязняў

Традыцыйнае для Беларусі перадвыбарчае вызваленне палітычных вязняў гэтым разам, хутчэй за ўсё, адмяняецца. Як мінімум тры чалавекі застануцца за кратамі да канца свайго тэрміну, ці наогул могуць атрымаць дадатковыя пакаранні. Гэта Мікалай Статкевіч (былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 г.), грамадскі актывіст Юры Рубцоў і прадстаўнік анархістскага руху Арцем Пракапенка.

ENNews 05.05.2015

Lukashenka refuses to release political prisoners

The traditional pre-election release of political prisoners in Belarus is not likely to happen this time. At least three people will remain behind bars until the end of their term, or may even receive extra punishment. They are: Mikalai Statkevich (former presidential candidate in the 2010 elections), civic activist Yuri Rubtsou, and a representative of anarchist movement, Artsem Prakapenka.

Aktuálně 05.05.2015

Lukašenko odmítá propustit politické vězně

Tradiční předvolební propouštění politických vězňů v Bělorusku se tentokráte pravděpodobně konat nebude. Nejméně tři osoby zůstanou za mřížemi do konce svého trestu, nebo jejich doba ve vězení může být ještě navýšena. Jde o Mikolu Statkeviče (bývalý kandidát na prezidenta ve volbách roku 2010), občanského aktivistu Jurije Rubcova a představitele anarchistického hnutí Artema Prokopenka.