Archive for June, 2015:

БеларускаяНавіны 27.06.2015

Швецыя вяртаецца ў Беларусь

25 чэрвеня Аляксандр Лукашэнка прыняў даверчы ліст ад новага амбасадара Швецыі ў Беларусі Марціна Оберга. У сваім слове да амбасадара Лукашэнка заявіў, што Беларусь заўсёды выступала за ўзважаны, станоўчы і прагматычны дыялог з усімі краінамі, а Швецыя гуляе важную ролю на поўначы Еўропы: “Яе голас важка гучыць у Еўразвязе. Ды й мы ніколі не хавалі, што нам ёсць чаму павучацца ў Швецыі…. З вяртаннем!”

ENNews 27.06.2015

Sweden is returning to Belarus

On June 25th, Alexander Lukashenko received a letter of credence from the new Ambassador of Sweden to Belarus, Martin Oberg. In a speech to the Ambassador, Lukashenko said that Belarus has always advocated a balanced, positive and pragmatic dialogue with all countries, and that Sweden plays an important role in northern Europe: “Her voice is important in the European Union, and we have never concealed the fact that we have something to learn from Sweden …. Welcome back!”

AktuálněPolitika 27.06.2015

Švédské diplomatické zastoupení v Bělorusku obnoveno

Dne 25. června proběhla schůzka mezi Aliaksandrem Lukašenkem a novým švédským velvyslancem v Bělorusku, Martinem Obergem, který od běloruského prezidenta přijal pověřovací listinu. V následném proslovu pak Lukašenko prohlásil, že Bělorusko vždy zastávalo podstatný, pozitivní a pragmatický postoj ke všem zemím světa. Švédsko však hraje důležitou roli nejen v rámci EU, ale také v severní Evropě: “Jeho hlas má dnes v EU velkou váhu. Nikdy jsme netvrdili, že se nemáme od Švédska co učit. Vítejte zpět!”

БеларускаяНавіны 23.06.2015

Права на заробак

Сітуацыя на працоўным рынку Беларусі становіцца ўсё складаней. З аднаго боку, у выпадку калі грамадзянін не працаўладкаваны болей чым паўгады, ён аўтаматычна трапляе пад дзеянне дэкрэту па барацьбе з дармаедствам.

ENNews 23.06.2015

The right to salary

The situation of the labor market in Belarus is becoming increasingly difficult. On the one hand, if a citizen has not been employed for more than six months, he/she automatically falls under the decree on combating “parasitism”.

AktuálněSpolečnost 23.06.2015

Právo na mzdu

Situace na běloruském pracovním trhu je stále složitější. Běloruský občan, který je nezaměstnaný více jak půl roku, automaticky spadá pod působnost Dekretu o boji s příživnictvím.