Archive for March, 2016:

БеларускаяНавіны 17.03.2016

Кадравая палітыка па-беларуску

Кадравая палітыка беларускага прэзідэнта традыцыйна адзначаецца нежаданнем прымаць у сістэму новых людзей. Гэтак, ужо ў 1990-я гады Лукашэнка вельмі часта аддаваў перавагу апальным, але дасведчаны чыноўнікам. Так вярнуўся ва ўладу былы паплечнік па перадвыбарчай камандзе 1994 года Дзмітрый Булахаў. Так стаў амбасадарам у Японіі былы міністр замежных справаў Пётр Краўчанка. Нават былы супернік на выбарах 2001 года Сямён Домаш не застаўся без працы, атрымаўшы пад сваё кіраўніцтва маленькае прадпрыемства ў Гродзенскай вобласці. Такія ўчынкі звычайна тлумачыліся камсамольска-наменклатурнай салідарнасцю—“сваіх не кідаем, нават калі яны былі супраць нас”.

AktuálněPolitika 17.03.2016

Personální politika na běloruský způsob

Personální politika běloruského prezidenta se tradičně vyznačuje neochotou přijímat do systému nové lidi. Takovým způsobem se navrátilo mnoho úředníků, kteří sice byli v 90. letech v nemilosti, ale měli bohatou praxi v různých odvětvích. Takto se k moci vrátil bývalý spolubojovník z předvolební kampaně z roku 1994, Dmitrij Bulachov. Pjotr Kravčenko, bývalý ministr zahraničí, se stal velvyslancem v Japonsku. Také bývalý soupeř z voleb roku 2001, Semjon Domaš, nezůstal bez práce – dostal na starosti malý podnik v hrodněnské oblasti. Takový postup je nejčastěji vysvětlován komsomolsko-nomenklaturní solidaritou aneb „Svoje nevyhazujeme, i kdyby byli proti nám.“