Aktuálně
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


Bělorusové na prezidentských volbách v ČR
Aktuálně
Středa, 13 Únor 2013 12:19

 

alt

Nedávno skončené prezidentské volby v České republice, poutaly pozornost nejen díky pestré nabídce kandidátů a faktu, že si Češi mohli poprvé volit prezidenta přímo. Staly se rovněž předmětem zájmu běloruské volební pozorovatelské mise „Belarus Watch“ složené z běloruských studentů a zástupců nevládních organizací.

Dlouhodobým cílem projektu je nejen dohlížet na regulerní průběh voleb, ale také mladým Bělorusům zprostředkovat zkušenosti s fungováním demokracie v evropských zemích. Kromě Belarus Watch se na projektu podílela rovněž Evropská univerzita humanitních stuií (EHU) a Dům lidských práv ve Vilniusu.

Bělorusové prováděli své pozorování v průběhu prvního kola prezidentské volby 11. a 12. ledna. Během obou dní navštívili celkem 182 volebních místností po celé zemi. V Česku neexistuje tradice volebních pozorovatelů (například u posledních voleb v Gruzii bylo zaregistrováno mnohonásobně více pozorovatelů než činil počet volebních okrsků) a ani samotný status pozorovatele není ve volebním zákoně příliš dobře ošetřen, což lze možná přičíst i obecné důvěře ve spravedlivé sčítání hlasů.

Členové mise nenarazili na žádné pokusy o podvod či manipulaci s hlasy a celkově hodnotili průběh hlasování jako hladký. Nicméně zpráva o průběhu pozorování přináší několik zajímavých konstatování:

 


- Jen výjimečně byly volební místnosti vybaveny pro lidí se zdravotním postižením a mnoho volebních místností se nacházelo výše než v přízemí, což ztěžovalo přístup pro starší občany.

 

- V některých případech byly volební místnosti přeplněny voliči, což vedlo k vytváření front uvnitř místnosti a venku. Bylo zpozorováno několik případů otevřeného hlasování: voliči vkládali volební lístky do obálek mimo volební plenty, což odporuje požadavkům stanoveným v legislativě. Členové volebních komisí takovému jednání většinou nebránili.

 

- Volební urny byly zapečetěny různými způsoby. V některých okrscích se na urny dávaly zámky, v jiných ne. Občas se volební urny pouze zapečetily, přičemž podpisy členů volební komise na pečetích chyběly. V některých případech byly ve volebních místnostech zpozorovány i nezapečetěné urny, které se podle vyjádření členů volebních komisí nepoužívaly, avšak mohly by být později zneužity. Mise se domnívá, že procedura zapečetění volebních uren měla by být v legislativě podrobně popsána.

 

- Po uzavření volebních místností se stalo, že některé volební komise nesečetly nepoužité obálky. Přitom kontrola nepoužitých obálek má, dle volebního zákona,  vždy proběhnout před samotným sčítáním hlasů.

 
Petice za propuštění běloruských politických vězňů
Aktuálně
Čtvrtek, 29 Listopad 2012 17:03

 

Běloruský režim i nadále zadržuje politické vězňě v čele s prezidentským kandidátem Nikolou Statkevičem, předsedou mládežnické organizace Molody FrontZmicerem Daškevičem a lidskoprávním aktivistou Alešem Bialackim.

Především dva prvně jmenovaní se aktuálně nacházejí pod silným nátlakem ze strany vězeňské služby. V reakci vznikla online petice apelující na představitele Evropské unie, aby vyvíjeli soustavné usilí na podporu propuštění všech běloruských politických vězňů. Petici je možné podepsat zde.

alt

Nikola Statkevič je posledním z prezidentských kandidátů z voleb 2010, který je v současnosti stále ve vězení. Bývalý armádní generál se nadále odmítá podvolit nátlaku ze strany režimu a podepsat žádost o milost. V lednu 2011 byl Statkievič odsouzen ke třem letům vězení v souvislosti s protesty po zmanipulovaných prezidentských volbách. V květnu téhož roku mu byl trest navýšen na šest let za tzv. „organizaci masových nepokojů“. 

Během pobytu ve vězení byl opakovaně umisťován na samotku a byla mu upírána lékařská pomoc. V současné době je Nikola Statkievič držen v izolaci a návštěvy má povoleny pouze 1x ročně.

Nikolu Statkeviče můžete podpořit dopisem na tuto adresu:

Статкевіч Мікала

турма № 4

вул. Крупскай 99А

212011 г. Магілёў

 

Zmicer Daškevič je běloruský politický aktivista. Již v roce 2006 byl odsouzen k 18 měsícům vězení za „nelegální politickou aktivitu“. Amnesty International ho tehdy označila za vězně svědomí.

Den před vyhlášením výsledku prezidentských voleb, 18. Prosince 2010, byl Daškievič zadržen spolu s dalším aktivistou Eduardem Lobau za údajné napadení dvou mužů. V březnu 2011 byl Zmicer odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody. Na protest proti rozsudku držel Daškievič opakovaně hladovku a podobně jako Stakevič odmítl podepsat žádost o milost. V září mu byl dvouletý trest prodloužen o další rok za „systematické a agresivní porušování příkazů vězeňské služby“.

Zmicerovi Daškevičovi můžete psát na následující adresu:

Дашкевіч Зміцер 

турма №1

вул. Кірава1

230023 г. Горадня

 
Belarus Press Photo v Brně
Aktuálně
Pátek, 21 Září 2012 16:50

 

alt

25. září proběhne v Brně vernisáž výstavy Belarus Press Photo. Kolekce obsahuje všechny oceněné fotografie z posledního ročníku. Samotná výstava bude ke shlédutí v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 9) a bude ji možno navštívit v obvyklých návštěvních hodinách (středa-neděle 10-18 h), a to až do 7. října. Vstupné je dobrovolné.

Na akci je možné podepsat petici Amnesty International za propuštění nespravedlivě vězněného aktivisty Aleše Bialiackého. Dále je připraven sběr plyšových medvídků, kteří budou s podpisem a výzvou propuštění konkrétních vězňů a k dodržování lidských práv zasláni běloruskému velvyslanci v Praze. Tato akce souvisí s incidentem ze 4. července, kdy dva členové švédské reklamní firmy Studio Total přeletěli jednomotorovým letadlem z Litvy do Běloruska, kde na padáčcích shodili přibližně 800 plyšových medvídků nesoucích plakátky volající po svobodě projevu.

Výstava je součástí divadelního festivalu scénického čtení běloruských autorů pořádaného divadlem FESTE. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách divadla.

 
Lukašenko je připraven začít novou hru s Evropskou Unií, kdo určuje pravidla?
Aktuálně
Úterý, 15 Květen 2012 01:02

 

altBěloruská vláda od lidí očekává, že přežijí za 68 Euro na měsíc. Lukašenkova pokladna je poloprázdná, současně však není ochoten přistoupit na podmínky Ruska, aby získal další finance. V běloruském vězení nadále sedí 13 politických vězňů, včetně jednoho oficiálně nominovaného na Nobelovu cenu.

Občanské Bělorusko a Solidarity with Belarus Information Office Vás tímto zvou k diskuzi na bázi kulatého stolu, která proběhne v Polském institutu (Malé náměstí 1 - vchod z Karlovy ulice 27, Praha 1) 16. května 2012. 

Hosty budou přední běloruští experti:

Anna Gerasimova, ředitelka Domu lidských práv ve Vilniusu

Alexander Klausouski, novinář, politolog

Alexej Pikulik, ředitel Běloruského institutu pro strategická studia – BISS

Julia Sluckaja, ředitelka Solidarity with Belarus Information Office

 

 

Program:

10.00 – 10.30 – Situace na poli lidských práv: quo vadis?

10.30 – 11.00 – Svoboda tisku v Bělorusku

11.00 – 12.00 – Stávající politická a ekonomická situace

12.00 – 13.30 – Promítání filmu “Běloruský sen”

 

V rámci programu budou prezentovány dvě knihy: “For Right to Elect: Portraits of Convicts”, kniha fotografií o dozvucích prezidentských voleb v Bělorusku a “Belarus in Focus: through the eyes of foreign journalists” shrnující nejlepší novinářské články o Bělorusku.

Pracovním jazykem bude ruština se simultánním překladem do českého jazyka.

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Petruška Šustrová, Občanské Bělorusko, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , 603 290 287

 

Tato akce je organizována v rámci projektu podpořeného Visegrádským fondem s cílem zvýšit povědomí evropských zemí o naléhavých otázkách současného Běloruska. 

 
Nehrajte s diktátorem!
Aktuálně
Středa, 18 Duben 2012 21:54

altNeziskové organizace ze Švédska, Norska, Švýcarska, Německa, Slovenska a České republiky spustily kampaň za přesunutí mistrovství světa v ledním hokeji 2014 z Běloruska. Hlavním důvodem je nízká úroveň dodržování lidských práv v zemi.

Bělorusku bylo pořadatelství světového šampionátu přiděleno Mezinárodní hokejovovou federací (IIHF) v roce 2009. Mezitím se však vnitropolitická situace v zemi výrazně zhoršila - zejména v souvislosti s perzekucemi během zmanipulovaných prezidentských voleb v prosinci 2010.

Po propuštění bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sanikova a jeho blízkého spolupracovníka Dmitrije Bondarenka v polovině dubna, zůstává na základě informací běloruských lidskoprávních organizací ve vězení nejméně 13 lidí, kteří jsou odsouzeni z politických důvodů. Ti jsou podle různých svědectví vystaveni šikaně a špatnému zacházení ze strany věznice.

Bělorusko je v současnosti poslední zemí v Evropě, kde stále platí trest smrti. Podle evidence lidskoprávních organizací zde bylo od roku 1991 popraveno kolem 400 lidí. V březnu 2012 byli popraveni dva muži, přičemž průběh projednání jejich případu neodpovídal mezinárodním soudním standardům. Oba dva byli údajně mučeni s cílem získat doznání.

Porušování základních práv svobody projevu a pokojného shromažďování je v Bělorusku na denním pořádku. Běloruská KGB a policie často zadržují a vyslýchají opoziční aktivisty, novináře a ochránce lidských práv, prohledávají jejich byty a kanceláře. Existuje několik případů, kdy byly zakázány politické strany a občanská sdružení, případně jim byla zamítnuta registrace.

Mezinárodní společenství neziskových organizací proto apeluje na zástupce národních asociací IIHF, aby ustoupili od svého plánu pořádat mistrovství 2014 v Bělorusku.

Šampionát by se měl v Bělorusku odehrát pouze v případě, že tamní vláda propustí politické vězně, zruší trest smrti a ukončí pronásledování disidentů. Pořádání šampionátu v Bělorusku představuje podporu a legitimizaci režimu, který závažným způsobem porušuje lidská práva.

Více informací o iniciativě lze nalézt na stránkách kampaně: www.minsk2014.no

 
Petice za odebrání MS v ledním hokeji 2014 v Bělorusku
Aktuálně
Pondělí, 19 Březen 2012 16:42


Události posledních týdnů vnesly do vztahů mezi Běloruskem a Evropskou Unií značnou dynamiku.  Diplomatická roztržka postupně přerostla v hromadné odvolání 

alt

velvyslanců jednotlivých členských zemí EU z Minska na konzultace.

Jednou z věcí, které může tato diplomatická válka ovlivnit, je Mistrovství světa v ledním hokeji 2014. Za dva roky by se měl šampionát konat právě v Bělorusku, což je předmětem silné kritiky nejen ze strany lidskoprávních organizací.

Prezident mezinárodní hokejové federace René Fasel během minulých měsíců opakovaně odmítl možnost, že by mělo být mistrovství Bělorusku odebráno. A to přes výzvy Evropského parlamentu i Kongresu Spojených států.

Přitom od května 2009, kdy byl hokejový šampionát Bělorusku přidělen, došlo k výraznému zhoršení vnitropolitické situace (zejména v souvislosti se zfalšovanými prezidentskými volbami a následnými represemi), což silně zpochybňuje legitimitu původního rozhodnutí, které bylo problematické již samo o sobě.

Jednou z posledních reakcí nedávné doby je tak petice bývalé hokejové hvězdy, nyní poslance Evropského parlamentu, Petera Štastného a polského europoslance Marka Migalského usilující o přenesení šampionátu jinam, pokud nedojde k propuštění politických vězňů a zrušení trestu smrti. Petici je možné podepsat zde:

http://www.change.org/petitions/iihf-suspend-the-2014-ice-hockey-championship-in-belarus

 
«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Hlavní partneřiDoporučujeme