Odvahu Bělorusům

Odvahu Bělorusům 15.02.2015

Jak?

Převodem na transparentní účet. Libovolnou částku, jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na 2900120912/2010. Pohyby na účtu můžete sledovat ZDE.

Odvahu Bělorusům 15.02.2015

Použití:

• na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),

• na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),

• na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,

• na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.