Odvahu Bělorusům 15.02.2015

Použití:

na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),

na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodůů),

na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,

na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.