Zajímá vás dění v Bělorusku a kolem Běloruska?

Sledujte naše stránky https://www.facebook.com/CivicBelarus.

 

 

Naše projekty

Evropské rádio pro Bělorusko

Občanské Bělorusko se stalo spoluzakladatelem Evropského rádia pro Bělorusko (ERB) se sídlem ve Varšavě. Cílem tohoto mezinárodního rozhlasového projektu je poskytovat běloruským občanům, jejichž přístup k nezávislým médiím je současným režimem omezován, objektivní informace a kvalitní hudební program. Rádio vysílá přes satelit, na velmi krátkých vlnách a na internetu.

Občanské kampaně

jako nástroj mobilizace a budování kapacit nevládních organizací v Bělorusku. Projekt se opírá o zkušenosti z přímé spolupráce Občanského Běloruska s běloruskými lokálními iniciativami během posledních několika let. Kombinuje řadu klíčových nástrojů, jež zajišťují udržitelnost občanských iniciativ a dopad jejich podpořených kampaní. Podporujeme budování kapacit organizací občanské společnosti, vzdělávání aktivistů a mentoring, výměnu, sdílení a přenos zkušeností včetně dobrých praxí mezi nimi.

Podpora občanské společnosti

Naším cílem je napomoci všestrannému rozvoji kontaktů mezi běloruskými a českými nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. S tímto cílem pořádáme studijní cesty, zprostředkováváme kontakty a zajišťujeme poradenství a výměnu informací. Na webových stránkách sdružení umisťujeme informace o nabídkách studijních pobytů, stipendií a o dalších českých projektech určených Bělorusku.

Hlavní partneři


    Chcete nám poslat zprávu?

    Dodejme odvahu Bělorusům