Archive for April, 2015:

БеларускаяНавіны 26.04.2015

Каго прапануе выбаршчыку беларуская апазіцыя

На старт электаральнага сезона 2015 беларуская апазіцыя прыйшла некалькімі калонамі і з шэрагам прынцыповых пытанняў, без вырашэння якіх не выпадала казаць хоць пра ўмоўную еднасць.

ENNews 26.04.2015

What candidates the Belarusian opposition offers to the voter

At the start of the election season in 2015 the Belarusian opposition presented itself in several groups voicing a number of fundamental issues. Without finding a solution to these issues it was impossible to talk about even a conditional unity among the opposition.

AktuálněPolitika 26.04.2015

Koho voličům nabízí běloruská opozice?

Na začátku volební sezóny 2015 je běloruská opozice rozdělena do několika skupin a potýká se s mnoha zásadními otázkami, na které je nutno najít odpovědi, abychom mohli mluvit alespoň o podmínečné jednotě.