Zajímá vás dění v Bělorusku a kolem Běloruska?

Sledujte naše stránky https://www.facebook.com/CivicBelarus.

Naše projekty

Evropské rádio pro Bělorusko

Občanské Bělorusko se v září 2004 stalo spoluzakladatelem Evropského rádia pro Bělorusko (ERB) se sídlem ve Varšavě. Cílem tohoto mezinárodního rozhlasového projektu je poskytovat běloruským občanům, jejichž přístup k nezávislým médiím je současným režimem omezován, objektivní informace a kvalitní hudební program. Rádio vysílá přes satelit, na velmi krátkých vlnách a na internetu.

Občanské kampaně

jako nástroj mobilizace a budování kapacit nevládních organizací v Bělorusku. Projekt se opírá o zkušenosti z přímé spolupráce Občanského Běloruska s běloruskými lokálními iniciativami během posledních několika let. Kombinuje řadu klíčových nástrojů, jež zajišťují udržitelnost občanských iniciativ a dopad jejich podpořených kampaní. Podporujeme budování kapacit organizací občanské společnosti, vzdělávání aktivistů a mentoring, výměnu, sdílení a přenos zkušeností včetně dobrých praxí mezi nimi.

Podpora občanské společnosti

Naším cílem je napomoci všestrannému rozvoji kontaktů mezi běloruskými a českými nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. S tímto cílem pořádáme studijní cesty, zprostředkováváme kontakty a zajišťujeme poradenství a výměnu informací. Na webových stránkách sdružení umisťujeme informace o nabídkách studijních pobytů, stipendií a o dalších českých projektech určených Bělorusku.

Hlavní partneři


    Chcete nám poslat zprávu?

    Dodejme odvahu Bělorusům