O nás

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku. Sdružení usiluje o podporu nevládních a neziskových organizací v Bělorusku, včetně těch občanských iniciativ, které byly režimem Alexandra Lukašenka zbaveny možnosti působit legálně. Cílem sdružení je podporovat rozvoj běloruských nevládních organizací a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci s českými partnery. Občanské Bělorusko též usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska.

  Zakladatelé a členové sdružení

  • Václav Havel, dramatik, spisovatel, bývalý prezident České republiky
  • Petr Bratský, senátor Parlamentu České republiky
  • Jan Ruml, bývalý ministr vnitra a senátor
  • Petruška Šustrová, překladatelka a novinářka
  • Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky, původním povoláním novinář
  • Martin Vidlák, spolupracovník Václava Havla

Ředitelkou sdružení je Petruška Šustrová.  

Kontakt
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
Žitná 27, 110 04, Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 222 955 586
Fax: +420 224 813 460
E-mail: info@civicbelarus.eu

Fakturační údaje
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
Bělohorská 266/27, 169 00, Praha 6
Česká republika
IČ: 26996570