Zajímá vás dění v Bělorusku a kolem Běloruska?

Sledujte naše stránky https://www.facebook.com/CivicBelarus.

V těchto dnech se skláníme s hlubokou úctou nad památkou Karla Schwarzenberga, jednoho ze zakladatelů Občanského Běloruska a významného bojovníka za svobodu a demokracii.

Karel Schwarzenberg byl prvním českým ministrem zahraničí, který navštívil Bělorusko. Jeho postoj byl založen na podpoře běloruského lidu v jejich snaze o demokratickou změnu. Aktivně nabízel podporu opozičním hlasům a zdůrazňoval význam mezinárodní solidarity a spolupráce při řešení situace v Bělorusku.

S vděčností vzpomínáme na jeho práci a děkujeme za jeho angažovanost.

Naše projekty

Evropské rádio pro Bělorusko

Občanské Bělorusko se stalo spoluzakladatelem Evropského rádia pro Bělorusko (ERB) se sídlem ve Varšavě. Cílem tohoto mezinárodního rozhlasového projektu je poskytovat běloruským občanům, jejichž přístup k nezávislým médiím je současným režimem omezován, objektivní informace a kvalitní hudební program. Rádio vysílá přes satelit, na velmi krátkých vlnách a na internetu.

Podpora lokálních občanských iniciativ

Naše projekty se opírají o zkušenosti z přímé spolupráce Občanského Běloruska s běloruskými lokálními iniciativami během posledních více než 15 let. Kombinují řadu klíčových nástrojů, jež zajišťují udržitelnost občanských iniciativ a dopad jejich aktivit. Podporujeme budování kapacit organizací občanské společnosti, vzdělávání aktivistů a mentoring, výměnu, sdílení a přenos zkušeností včetně dobrých praxí mezi nimi.

Podpora občanské společnosti

Naším cílem je napomoci všestrannému rozvoji kontaktů mezi běloruskými a českými nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. S tímto cílem pořádáme studijní cesty, zprostředkováváme kontakty a zajišťujeme poradenství a výměnu informací.

Hlavní partneři


    Chcete nám poslat zprávu?

    Dodejme odvahu Bělorusům