O nás

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Sdružení usiluje o podporu nevládních a neziskových organizací v Bělorusku, včetně těch občanských iniciativ, které byly režimem Alexandra Lukašenka zbaveny možnosti působit legálně. Cílem sdružení je podporovat rozvoj běloruských nevládních organizací a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci s českými partnery. Občanské Bělorusko též usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska.

V současné době je výkonnou ředitelkou Občanského Běloruska Pavla Poláková. Vystudovala ruštinu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích pracovala jako učitelka, později jako ředitelka školy. Během služby v armádě spoluzodpovídala za prezentaci resortu obrany, mimo jiné vedla redakci webu ministerstva obrany. Mezi její koníčky patří historie 20. století, četba a cestování. Dlouhodobě sleduje vývoj situace nově vzniklých států v postsovětské oblasti.

Zakladatelé a členové sdružení

  • Václav Havel, dramatik, spisovatel, bývalý prezident České republiky
  • Petr Bratský, senátor Parlamentu České republiky
  • Jan Ruml, bývalý ministr vnitra a senátor
  • Petruška Šustrová, překladatelka a novinářka
  • Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky, původním povoláním novinář
  • Martin Vidlák, spolupracovník Václava Havla 

 

  • Předsedkyní správní rady je Petruška Šustrová
  • Výkonnou ředitelkou je Pavla Poláková

Fakturační údaje

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko
Bělohorská 266/27, 169 00 Praha 6, Česká republika
IČ: 26996570

Dodejme odvahu Bělorusům

Sleduj nás

Naše Projekty

Evropské rádio pro Bělorusko

Občanské Bělorusko se v září 2004 stalo spoluzakladatelem Evropského rádia pro Bělorusko (ERB) se sídlem ve Varšavě. Cílem tohoto mezinárodního rozhlasového projektu je poskytovat běloruským občanům, jejichž přístup k nezávislým médiím je současným režimem omezován, objektivní informace a kvalitní hudební program. Rádio vysílá přes satelit, na velmi krátkých vlnách a na internetu.

Podpora občanské společnosti

Naším cílem je napomoci všestrannému rozvoji kontaktů mezi běloruskými a českými nevládními organizacemi, univerzitami a dalšími vzdělávacími institucemi. S tímto cílem pořádáme studijní cesty, zprostředkováváme kontakty a zajišťujeme poradenství a výměnu informací. Na webových stránkách sdružení umisťujeme informace o nabídkách studijních pobytů, stipendií a o dalších českých projektech určených Bělorusku.

Hlavní Partneři


    Kontakt