Co je možné fotit v Bělorusku?

Běloruské ministerstvo vnitra se začalo nečekaně zajímat o fotografy amatéry. Nařízení náměstka ministra Mielčanky z 25.02.2015 pověřilo policisty, aby věnovali zvýšenou pozornost každému, kdo fotografuje správní budovy. Každá taková osoba musí být zatčena, aby byla ověřena její totožnost a zevrubně zkontrolována fototechnika. Během následujících tří hodin musí navíc být detailní informace o incidentu předány na ministerstvo.

Podle samotného ministerstva by zavedené opatření mělo zabránit případnému nebezpečí, provokacím či teroristickým útokům.

Záminkou pro zavedení tohoto nařízení se stalo zatčení ruského občana Alexeje Kolesničenka 23. února ve městě Lojeu (Gomelská oblast). Muž fotografoval profesionálním přístrojem budovy místní policie a vojenské správy. Jak se později ukázalo, Kolesničenko vyfotil v Lojeu skoro všechny budovy státní správy a také nádraží.

Zatčený byl po celý den vyslýchán policií i příslušníky místní KGB. Posléze byl již podle osvědčeného vzoru odsouzen k deseti dnům zatčení. Oficiálním důvodem se stalo údajné obscénní vyjadřování.

Nelze si nevšimnout rychlosti, s níž ministerstvo rozhodnutí přijalo. Během 24 hodin se informace ze vzdáleného městečka dostala k náměstku ministra, který ji okamžitě zpracoval a zavedl zmíněná opatření.

Podle mínění některých komentátorů nově zavedené postupy reagují na poslední trend v běloruských bezpečnostních složkách – boj s výhrůžkami  „zelených mužíčků“. Příkladem může být přijetí odpovídajících pozměňovacích návrhů zákona o stanném právu a provedení kontroly rezervních sil republiky.

Přesto tato horlivost ministerstva zatím trápí především samotné Bělorusy.

Již 26. února byl zadržen fotograf a novinář Dzmitry Lasko, který zvěčňoval nové osvícení budovy Akademie věd. Následně proběhla ještě celá řada podobných incidentů, při kterých byli zadrženi novináři i turisté, což pochopitelně vyvolalo zájem médií. Nakonec bylo Ministerstvo vnitra donuceno vysvětlit chování svých příslušníků a uznat existenci tohoto nařízení.

Protiprávní zadržení rozdělilo veřejné mínění. Vzhledem k událostem na východní Ukrajině považuje část lidí tato opatření za oprávněná. A to právě kvůli tomu, že administrativní budovy byly proruskými oddíly obsazeny mezi prvními.

Lidskoprávní organizace považují zákaz fotografování budov a následné zadržení občanů za nezákonný.

¨Jakýkoliv zákaz stejně jako omezení práv a svobod, musí být upevněn v legislativě. Tento zákaz má být aplikován jen pro dosažení přesně stanovených cílů: obrana národní bezpečnosti, veřejného pořádku a morálky, zdraví obyvatelstva, práv a svobod dalších lidí¨, komentuje situaci Pavel Sapelka, bývalý advokát, který mnohokrát hájil zájmy politických vězňů.

Běloruský stát zatím snadněji reaguje na výhružky pomocí vnitřních dokumentů Ministerstva vnitra. Tyto skutečnosti se stávají závaznými pro obyčejné lidi, přestože k nim chybí zákonné odůvodnění.