Prezidentské volby přehled 26.8.-2.9.2015

Represe a tlak na kandidáty

Při formování okrskových komisí se objevují již tradiční přestupky. V Žodinu nebyl představitel Běloruského helsinského výboru vpuštěn na zasedání o formování okrskových komisí, aby byl následně zadržen policií. V Bereze sice byli zástupci Běloruského helsinského výboru a strany BNF na jednání vpuštěni, bohužel se však na zasedání komise nedozvěděli ani kdo všechno se k práci v okrskové komisi přihlásil, ani kdo do nich byl nakonec nominován. Členům této delegace pak bylo pracovníky komise doporučeno, aby tyto zprávy hledali v novinách. Vše nakonec skončilo osobní omluvou, když se předsedkyně Ústřední volební komise, Lidia Jermošina, omluvila aktivistům za nezákonné chování členů komise.

Podobným způsobem proběhlo formování komisí v Mogilevě, kde místní činovníci schválili seznam členů komisí, který však byl připraven již několik měsíců. Ochránci lidských práv Borisu Buchelovi byla následně zamítnuta možnost, třebaže oprávněná, zeptat se na to, proč do okrskových komisí nebyli nominováni představitelé opozice. Podobně pak proběhlo hlasování, o již v předstihu připraveném seznamu v Slucku.

Ve Vitebsku pak člena Republikánské strany práce а spravedlnosti nejdříve nominovali do jedné z okrskových komisí, nicméně ve finálních dokumentech již jeho jméno nebylo. Jeho vyloučení z komise pak bylo vysvětleno jako výsledek „žádosti silových struktur.“

Práce volebních komisí, dohled

Dne 26. srpna oficiálně skončilo formování okrskových komisí. Celkem se jejich práce bude účastnit 66 941 osob, opoziční strany z toho získaly 31 míst (přičemž se ucházely o 515 míst). Pro srovnání, provládnoucí strany se ucházely o 3362 míst a získaly jich celých 2937. Tímto způsobem mohou opoziční strany kontrolovat sčítání hlasů jen v méně než 0,5% okrsků.

Prověřování podpisů a registrace

V úterý 1. září Ústřední volební komise oznámila výsledky prověrky sebraných podpisů. Dostatečný počet podpisů nakonec nasbírali pouze 4 kandidáti:

Aleksandr Lukašenko – 1 753 380 podpisů;

Sergej Gajdukevič – 139 877 podpisů;

Nikolaj Ulachovič – 149 819 podpisů;

Taťána Korotkevič – 105 278 podpisů.

Na základě tohoto rozhodnutí Ústřední volební komise, byla výzva Hnutí za svobodu, aby byly nezávisle prověřeny podpisy Taťány Korotkevič, odmítnuta. Kandidátka odmítla předložit hnutí kopie všech 107 tisíc sebraných podpisů s tím, že přímé kopie existují jen u cca 70-80 tisíc podpisů. Skandál kolem celkové prověrky podpisů se stal důvodem pro odchod strany BNF z volební kampaně Taťány Korotkevič.

Média referují o volbách

Běloruská asociace novinářů připravila celkový přehled toho, jakým způsobem média pokrývají letošní volby. Z tohoto přehledu vyplývá, že média pokrývají plánované volby více než v roce 2010. Jejich metody jsou však čím dál tím více podrobovány kritice.

Pozornost nebyla například prakticky vůbec věnována práci skupin, které sbíraly podpisy pro jednotlivé kandidáty. Výjimkou byly skupiny pracující pro současného prezidenta Lukašenka. Politické strany jako aktéři nejsou vůbec zmiňováni. Vysílání, jehož obsahem byly aktivity prezidenta Lukašenka, pak průměrně zabíralo téměř 75% vysílacího času.