Sergej Kaljakin

Dne 20. července v Bělorusku Ústřední volební komise ukončila kontrolu přihlášek iniciativních uskupení jednotlivých kandidátů na prezidenta. Z celkem 15 došlých přihlášek jich pouze 8 vyhovělo všem kritériím. Takto byla například zamítnuta možnost kandidatury Mikoly Statkeviče, kandidáta v předchozích prezidentských volbách v roce 2010, který i nadále zůstává ve vězení.

Z osmi zbylých kandidátů se jedná zejména o současného běloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka, jeho dlouholetého sparing partnera Sergeje Gajdukeviče, bývalou učitelku Žanu Romanovskou, atamana běloruských kozáků Nikolaje Ulachoviče, ekonoma Viktora Tereščenka a tři představitele „klasické“ běloruské opozice: Anatolije Lebeďka, Taťánu Korotkevič a Sergeje Kaljakina. Podobně jako v roce 2010 se i tentokrát opozice nedokázala dohodnout na jednotném a společném kandidátovi. Výsledkem jsou tedy tito tři hlavní kandidáti. A co od nich mohou očekávat jak sami Bělorusové, tak i sousedi Běloruska? Jaký je jejich vztah k běloruskému jazyku a kultuře? Na to vše jsme se jich zeptali a nyní Vám můžeme přinést jejich odpovědi.

Sergej Kaljakin

1. Vztah k Rusku

Rusko je naším nejdůležitějším strategickým spojencem. V současné době na něm do určité míry závisí ekonomický blahobyt běloruského státu a jeho občanů. Kromě toho jsou naše státy spojeny širokými
mezilidskými svazky. Realita je taková, že bez finanční a ekonomické pomoci Ruska nemůže běloruské ekonomika a sociální sféra prakticky fungovat. Podle mého názor bude každý, kdo se v Bělorusku dostane k moci muset udržovat s Ruskem těsné přátelské vztahy. V opačném případě pak vládní představitelé přivedou zemi ke zničení a lid k chudobě.

2. Postoj k situaci na Ukrajině

Podporujeme druhou minskou mírovou dohodu, kterou 12. února 2015 podepsali představitelé Německa, Francie, Ruska a Ukrajiny v Minsku. Tato dohoda pro nás představuje rozumný kompromis mezi všemi
zúčastněnými stranami. Jako hlavní vnímáme fakt, že tato dohoda přenáší řešení konfliktu z vojenské do politické sféry. Je nutné si uvědomit, že uplatňování mírové dohody z Minsku je pomalou, ale vytrvalou cestou k míru.

Ukrajinská tragédie dokazuje, že pokusy řešit problémy v zemi silou jsou cestou k národní katastrofě. To by se mělo stát vážným příkladem pro běloruskou vládu a běloruské občany.

3. Role běloruského jazyka a kultury

Každý stát by se měl zasadit o zachování a rozvoj jazyka vlastního majoritního národa. To by se však mělo dít bez kampaní a bez chyb. Bělorusko potřebuje komplexní státní program na podporu a rozvoj běloruského jazyka, s horizontem nejméně 25-30 let.

4. Občanská společnost, lidská práva, političtí vězni, trest smrti

Navrhujeme vytvořit v Bělorusku sociální a právní stát, kde jsou dodržována lidská páva a nebude zde existovat pronásledování občanů z politických důvodů.

Strana „Spravedlivyj mir“ (spravedlivý svět) hájí práva všech v tom ohledu, aby nebyli vykořisťováni, ponižováni, chudí, nevzdělaní. Chtějí chránit občany od strachu z nezaměstnanosti a z nedostatečné péče ve stáří a v nemoci. Každý občan má právo se svobodně rozvíjet a ovlivňovat společnost skrze účast na rozhodovacím procesu a realizaci řešení. Svoboda jedince může být aplikována pouze s ohledem na právo na svobodu všech ostatních ve společnosti. Strana „Spravedlivyj mir“ stojí za prvenstvím veřejných zájmů na základě chápání toho, že člověk je ve společnosti nucen dodržovat určitá pravidla. Strana je zároveň proti zneužívání priorit veřejných zájmů za cílem omezování lidských práv a svobod.

Co se týče trestu smrti, mělo by od něj být postupně upouštěno. Prvním krokem by mělo být zavedení moratoria na jeho vykonávání.

5. Vztahy s EU a USA

Bělorusko by se mělo snažit o normalizaci vztahů s EU a USA. Není k tomu zapotřebí tak mnoho, pouze dodržování mezinárodních závazků a vnitrostátní legislativy. Z běloruské strany je také nutná snaha o rozšíření trhu pro odbyt běloruských výrobků a služeb. EU a USA jsou pro nás zajímavé také z hlediska získávání nových technologií a investic.
Avšak naše strana si neklade za prioritu vstup do EU, zvláště pak když víme, že v blízké době je pro nás přijetí nemožné, ačkoliv je to naším přáním.