Dodejme odvahu Bělorusům

V Bělorusku se nyní lidé bouří proti čtvrtstoletí trvajícímu režimu Alexandra Lukašenka. Represe namířené proti aktivistům se často týkají ekonomického vydírání: jsou jim ukládány obrovské pokuty, které sami nedokážou splácet a jsou tak odkázáni na pomoc druhých, jsou vyhazováni z práce či bytu. Vaše finanční pomoc jim může pomoci vydržet tento tlak.

Na jejich podporu jsme proto zahájili veřejnou sbírku.

POUŽITÍ:

  • na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),
  • na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),
  • na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,
  • na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.

JAK?

Převodem na transparentní účet. Libovolnou částku, jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na 2900120912/2010. Pohyby na účtu můžete sledovat