Dodejme odvahu Bělorusům

V Bělorusku je stále represivní režim velmi podobný tomu, jaký byl v Československu v době komunismu.
Bělorusko má také ale lidi, kteří bojují za svobodu a lepší budoucnost své země.

Na jejich podporu shromažďujeme prostředky formou veřejné sbírky.

POUŽITÍ:

  • na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),
  • na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),
  • na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,
  • na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.

JAK?

Převodem na transparentní účet. Libovolnou částku, jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na 2900120912/2010. Pohyby na účtu můžete sledovat zde