Dodejme odvahu Bělorusům

V Bělorusku panuje represivní režim, podobný našemu v době komunismu.
V Bělorusku ale také žijí lidé, kteří bojují za svobodu a lepší budoucnost pro svou zemi. 

Na jejich podporu jsme proto zahájili veřejnou sbírku.

null

POUŽITÍ:

  • na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),
  • na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),
  • na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,
  • na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod nátlakem běloruských státních orgánů.

null

JAK?

Převodem na transparentní účet. Libovolnou částku, jednorázově i pravidelně, můžete poukázat na 2900120912/2010. Pohyby na účtu můžete sledovat