Demokratické principy v Bělorusku

Organizace Freedom House zveřejnila nový žebříček Nations in Transit 2016 (Národy v přechodu).  Poprvé od prvního průzkumu v roce 1995 je více upevněných autoritativních režimů než ustálených demokracií.

Bělorusko je upevněným autoritativním režimem s výsledkem 6,61 bodů (1=nejdemokratičtější; 7= nejméně demokratický). Nejhůře hodnocenou oblastí je „nezávislé soudnictví“, kde dosáhlo nejhoršího možného výsledku sedmi bodů[1]. Ani ostatní hodnocené oblasti na tom nejsou o moc lépe. Nejlepší hodnocení získaly oblasti „občanská společnost“ a „korupce“ s výsledkem 6,25 bodů.

Zprávu vypracoval Dr. Andrej Kazakevič, ředitel Institutu politických studií „Political Sphere“, šéfredaktor časopisu „Political Sphere“.

Národní demokratické vládnutí

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,75  6,75  6,75  6,75 

Podle Ústavy je Bělorusko demokratickou zemí, jež garantuje politická práva a svobodu a rozdělení moci.

Oproti roku 2015 došlo ke zlepšení pouze v  oblasti „národní demokratické vládnutí“, a to především z důvodu obecného zlepšení politického prostředí v zemi, včetně snížení politických násilností proti vládním oponentům v průběhu parlamentních voleb, které se uskutečnily v září 2016.

Většina politických stran se rozhodla voleb zúčastnit a opoziční výzvy k bojkotu voleb nezískaly velké podpory. Většina opozičních stran neorganizovala protesty v ulicích a demonstrace organizované některými politiky jako například Mikalem Statkevičem neměly mezi občany velkou podporu.

Ačkoliv se legislativa v oblasti volebního procesu výrazně nezměnila, poprvé od roku 2000 se opoziční kandidátky Hanna Kanapatskaja (Jednotná občanská strana/United Civil Party) a nezávislá občanská aktivistka Alena Anisim (Běloruská lingvistická společnost/Belarusian Language Society) staly členkami parlamentu. Poprvé se rovněž snížil věk poslanců, ve volebních obvodech nekandidoval pouze jeden kandidát a ve volebních oblastech se odehrával evidentní souboj mezi provládními kandidáty. Ve 110 členném parlamentu se také poprvé zvýšil počet zástupců politických stran nikterak spojených s vládní strukturou, a to na 16 zástupců.[2]

Země se potýká s ekonomickými problémy. HDP se od roku 2015 snížilo z 3.9% na 2.3%[3] a je pravděpodobné, že ekonomika bude spíše stagnovat než růst.

V únoru 2016 zrušila EU sankce proti běloruským vládním osobám a podnikatelům a předpokládala, že tím přispěje ke zlepšování situace v zemi a zároveň se Minsk začne odklánět od zahraniční politiky Ruska. [4]

Dne 22. června 2016 prezident Lukašenko na pátém Všeběloruském shromáždění řekl, že „pro dynamický rozvoj potřebuje Bělorusko normální vztahy s EU a USA“.[5]

 

Volební systém

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 7,00 7,00 7,00 6,75 

 

V roce 2016 nedošlo ve volebním systému k žádným významným změnám. I hodnocení této oblasti se oproti předchozímu roku zlepšilo jen mírně.

Výraznou změnou k lepšímu bylo v roce 2016 především omezení přímých násilností ze strany státu proti politickým protestujícím v parlamentních volbách.  Pozorovatelé OBSE zaznamenali při parlamentních volbách problémy zejména v možnosti volit před oficiálním termínem voleb. Navíc sčítání volebních lístků nebylo dle pravidel, volby nebyly transparentní, volební kampaně nebyly viditelné, média neinformovala objektivně, čímž neumožnovala voličům získat dostatek informací. Také složení volebních komisí nebylo pluralitní.

Jako pozitivní shledala pozorovatelská mise zvýšený počet kandidátů včetně opozice, včasné pozvání mezinárodních pozorovatelů a vstřícný přístup k nim.[6]

Určité zlepšení je možné spatřovat také v tom, že voliči nebyli oproti předchozím volbám příliš nuceni k podpisu na kandidátní listinu při sběru podpisů. Nicméně volby nesplňovaly klíčové mezinárodní standardy demokratických a svobodných voleb.

Občanská společnost

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,50 6,50 6,50 6,25

Oblast rozvoje občanské společnosti dosáhla velmi malého zlepšení oproti předchozím rokům.

Formálně je možné vytvořit neziskovou organizaci, nicméně prakticky existuje mnoho politicky motivovaných restrikcí pro založení, registraci a činnost takových spolků. Většina běloruských organizací se registruje v zahraničí kvůli nepříznivému legislativnímu prostředí.  Jen v roce 2015 bylo okolo 200 běloruských občanských organizací zaregistrováno v Litvě či v Polsku.

V zemi působí velký počet organizací, které jsou napojené na vládní garnituru. Finanční i jinou podporu získávají přímo od vlády.[7] Mezi ně patří Běloruská republiková unie mládeže, Bílá Rus, Unie žen aj. Členové těchto organizací jsou členy volebních komisí a volebními pozorovateli.

Největší překážkou v rozvoji občanské společnosti se jeví legislativní prostředí a finanční otázka. Pozitivní trendy je možné spatřovat v poklesu politického obtěžování, úspěšných advokačních kampaní, používání online crowdfundingových platforem a  místních (grassroot) organizacích.[8]

S velkým problémem se neziskové organizace setkávají v oblasti financování a již od roku 2015 je zaznamenán pokles zahraničních donorů. Zároveň není v zemi tradice filantropie a pro místní podnikatele existuje nepsané pravidlo o zákazu podpory aktivit a organizací neloajálních ke státu.

Běloruské vládní síly omezují přímé násilí proti politickým oponentům, občanským aktivistům a novinářům. Využívají taktiky udělování pokut. V roce 2016 pokutovaly oponenty 415krát, celkovou částkou 148 000 dolarů.[9]  Počet pokut za organizování a účast na protestech a dalších veřejných akcích se zvýšil sedminásobně.[10]

V srpnu 2016 kvůli tlaku KGB přerušila svou činnost nejstarší běloruská nestátní volební agentura, založená v roce 1992. Ukončení činnosti bylo spojeno s parlamentními volbami a zveřejňováním volebních průzkumů, ukazující klesající popularitu A. Lukašenka.

 

Nezávislá média

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,75 6,75 6,75 6,75

Tištěná média vlastní především stát. V případě televize, ve stále nejpopulárnějším médiu v zemi, převažují státem vlastněné televizní kanály a ruské. V zemi je také několik zahraničních televizí a rádií: tv kanál Belsat, rádio Racyja, rádio Svobodná Evropa – běloruský servis a Evropské rádio pro Bělorusko. Pouze dvě posledně zmíněné jsou akreditované v Bělorusku.

V roce 2016 byli dva běloruští novináři, Kanstantsin Zhutkowski a Larysa Ščarakova, souzení za spolupráci se zahraničními médii. Dostali pokutu za „ilegální tvorbu mediálních produktů“. Obvinění bylo vzneseno na základě materiálů zveřejněných na televizním kanálu Belsat.[11] Zhukowski byl pokutován sedmkrát během roku.

V lednu 2016 KGB pozastavilo kriminální vyšetřování proti novináři a armádnímu odborníkovi Alyksandru Alesinu.

V březnu 2016 Ministerstvo informování oficiálně varovalo populární online média Ježednevnik (ej.by) a Nasha Niva (nn.by) z důvodu zveřejnění vizuálních materiálů, které by mohly zdiskreditovat běloruské ozbrojené síly a předložit nepřesné demografické statistiky.[12]

 

Místní demokratická vláda

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,75 6,75 6,75 6,75

Místní samosprávy nemají takřka žádné pravomoci, nejsou ani ekonomicky ani politicky nezávislé na centrální vládě. V této oblasti rovněž nebyly učiněny žádné výrazné změny. Míra svobody v jednotlivých oblastech je odlišná a závisí na osídlení oblasti, ekonomické struktuře, lidských zdrojích a místní vládě.

V roce 2016 byly nejvýraznějšími veřejné iniciativy ve velkých městech a Minsku. V roce 2016 se uskutečnila občanská kampaň na ochranu Asmalouka (historické části Minsku).[13] Začíná být trendem místních samospráv chovat se transparentně a otevřeně vůči iniciativám a místním organizacím v otázkách urbánního charakteru a infrastrukturních projektech v Minsku a ve velkých městech.

 

Právní rámec a nezávislost

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,75 6,75 6,75 6,75

Soudci jsou do určité míry autonomní ve většině případů, které řeší. Nicméně pokud je nějaký případ, jehož rozsudek je v zájmu vládních orgánů, soudce může být přímo ovlivněn a finální rozsudek změněn. Tato praxe je jak v kriminálních, tak administrativních případech.

Prezident a prezidentská administrativa mají schopnost ovlivnit soudní rozhodnutí.

V roce 2016 byla politická závislost soudů jasně patrná ve správních případech proti organizátorům pouličních protestů. Organizace pro lidská práva poukázaly na využívání soudů během roku k potrestání politických aktivistů, novinářů a zástupců občanské společnosti.[14] Nejvíce zřejmým ukazatelem politizace soudu je okamžitá revize rozsudků po změně politické situace. Soudy se také ve většině případů přiklonili k vládním strukturám při rozhodování v otázkách zpochybnění voleb.

 Korupce

ROK 2013 2014 2015 2016
Hodnocení 6,25 6,25 6,25 6,25

Státní systém je velmi netransparentní a výkonná moc je hlavním strůjcem a zprostředkovatelem korupce.

Prezident Lukašenko vždy bojoval proti korupci, aby zvýšil popularitu vlády a její legitimitu. Oficiální protikorupční procesy a jejich zveřejňování v médiích se stalo běžným standardem politického života. V roce 2016 demonstroval boj proti korupci tím, že byli soudně stíháni jak úřednici na nízkých, tak na vysokých pozicích, dokonce i podnikatelé z prezidentova okolí.[15]

Zároveň v lednu 2016 vstoupil v platnost nový protikorupční zákon. [16] Díky tomuto zákonu lidé, propuštění z důvodu diskreditace, nemohou vykonávat vysoké úřední funkce a  důchodové výhody nedostanou úředníci, kteří byli obviněni z korupce. Zároveň bude zřízena veřejná kontrola, na níž se budou podílet i občané. Tento zákon však boj proti korupci příliš neposílí.  Spíše je jen hezký na papíře.

_____________________________

[1] https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/belarus

[2] V parlamentních volbách v roce 2008 a 2012 se do parlamentu dostalo pouze 5 zástupců politických stran.

[3] Dzmitry Zayats“Belarus’ GDP falls by 2.6 percent in 2016,” Naviny.by, January 18, 2017,

http://naviny.by/en/article/20170118/1484751133-belarus-gdp-falls-26-percent-2016

[4] Sankce byly zachovány pouze pro čtyři lidi, kteří jsou podezřelí ze zapojení do zmizení běloruských opozičních politiků v letech 1999-2000. “Nařízení Rady (EU) 2016/277 z 25. února 2016 úprava Nařízení 13

(EC) No 765/2006 týkající se restriktivních opatření s ohledem na Bělorusko“, „Rada EU“http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016R0277

[5] Lukashenka: To develop dynamically, Belarus needs normal relations with the EU and US], Naviny.by, June 22, http://naviny.by/rubrics/eu/2016/06/22/ic_news_627_47709

[6] Republic of Belarus, Parliamentary Elections, 11 September 2016, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report,” OSCE/ODIHR, December 8, 2016, http://www.osce.org/odihr/elections/287486?download=true

[7] Decree of the President of the Republic of Belarus No. 6 of January 13, 2016, „On certain issues of state support to the public association, Belarusian Republican Youth Union“, Pravo.by, http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31600006&p1=1&p5=0

[8] “The 2015 CSO Sustainability Index for Central and Eastern Europe and Eurasia,” USAID; https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

[9] “148 000 даляраў. Штрафы актывістам пакрылі месячны заробак 500 міліцыянтаў” [148,000 dollars. Fines

for activists covered monthly salary of 500 policemen], Radyo Svaboda, December 20, 2016,

http://www.svaboda.org/a/kredytau-nia-treba/28186118.html

[10] “Human Rights Situation in Belarus in 2016: Analytical Review,” Viasna,

https://spring96.org/files/misc/review_2016_en.pdf

[11] “Kanstantsin Zhukousky sews his mouth in protest,” Belsat, April 16, 2016, http://belsat.eu/en/news/kanstantsinzhukousky-sews-his-mouth-in-protest-18/

[12] “Закон о СМИ надо соблюдать” [Law on mass media should be observed], Ministry of Information, March 2,2016, http://www.mininform.gov.by/ru/news-ru/view/zakon-o-smi-nado-sobljudat-411/

[13] Будущее старых кварталов Минска на примере Осмоловки: сохранить или…?

http://www.belta.by/roundtable/view/buduschee-staryh-kvartalov-minska-na-primere-osmolovki-sohranit-ili-877/

[14] “Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Кастрычнік 2016” [Situation for human rights in Belarus. October

2016], Viasna, http://spring96.org/be/news/85339; “Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Верасень 2016”[Situation for human rights in Belarus. September 2016], Viasna, http://spring96.org/be/news/85101

[15] See two examples in 2016: “Дырэктар беларускамоўнай гімназіі № 4 папаўся на 500 «мечаных» далярах”

[Director of Belarusian-language school no. 4 caught with 500 ‘tagged’ dollars], Radyo Svaboda,

http://www.svaboda.org/a/27933567.html; “Источники: главная задача Чижа—навести порядок в своем

хозяйстве и не позорить имя президента” [Sources: Main task of Chyzh—to restore order in his household and not disgrace the name of the president], Tut.by, September 16, 2016, http://news.tut.by/economics/512499.html

[16] “New anti-corruption law enters into force in Belarus,” BelTA, January 25, 2016,

http://eng.belta.by/society/view/new-anti-corruption-law-enters-into-force-in-belarus-88403-2016/