Otevřený dopis prezidentu Běloruské republiky

Vážený pane prezidente Lukašenko,

My, níže podepsaní zástupci čtyřiceti osmi organizací z 24 zemí, ostře odmítáme pokračující vlnu zatýkání pokojných demonstrantů, novinářů, ochránců lidských práv, občanských aktivistů, anarchistů a členů opozice v Bělorusku.

Většina vězněných je spojena s účastí na poklidných protestech požadujících zrušení prezidentského výnosu č. 3, tzv. zákona “o sociálních parazitech”, který ukládá nezaměstnaných občanům Běloruska platit daň z příživnictví. Tento výnos vyžaduje po občanech odpracovat určitý počet dnů v roce nebo zaplatit zvláštní daň státu. V opačném případě hrozí zatčení. Toto je zcela v rozporu s čl. 41 Ústavy Běloruské republiky a porušuje mezinárodní legislativu týkající se lidských práv.

Na základě zpráv běloruských a mezinárodních lidskoprávních organizací bylo od 3. března ke dni 22. března 2017 zadrženo více než 250 lidí, včetně minimálně 31 novinářů. Minimálně 110 lidí bylo úředním rozhodnutím odsouzeno k 3-15 dnům odnětí svobody. Mnoho z nich zůstává stále uvězněno, zatímco další se stali obětí různých forem pronásledování.

Důrazně odsuzujeme zadržení několika demonstrantů, kteří se zúčastnili poklidných demonstrací na různých místech Běloruska, za použití nepřiměřené síly ze strany běloruských bezpečnostních složek.

Několik běloruských iniciativ a organizací ohlásilo demonstraci na 25. března 2017 nejen v Minsku, ale i v dalších běloruských městech. Jsme hluboce znepokojeni možným osudem účastníků tohoto protestního pochodu.

Jako prezidenta Běloruska vás naléhavě vyzýváme:

  • abyste respektoval právo na poklidné shromažďování a vyjadřování
  • abyste zajistil, že nebude docházet k porušování těchto práv v Bělorusku i během naplánované demonstrace 25. března 2017 v Minsku, ale i v dalších běloruských městech
  • abyste zajistil, že za žádných okolností nedojde k fyzické ani psychické újmě pokojně protestujících na demonstraci 25. března 2017 v Minsku, jakož i při poklidných demonstracích po celém Bělorusku
  • abyste se vzdal použití nepřiměřené síly ze strany bezpečnostních složek 25. března 2017 v Minsku, jakož i na demonstracích po celém Bělorusku
  • abyste zajistil, že novináři budou moci plně vykonávat svou práci i během poklidných demonstrací
  • abyste ihned a bezpodmínečně propustil všechny demonstranty, novináře, ochránce lidských práv, občanské aktivisty a členy opozice, kteří byli zadrženi během současné vlny demonstrací pouze z toho důvodu, že pokojně uplatňovali své právo na shromažďování a svobodu projevu
  • abyste ukončil preventivní zadržování novinářů, ochránců lidských práv, občanských aktivistů, anarchistů a členů opozice
  • abyste ihned ukončil perzekuce, pronásledování a zastrašování osob, které hájí svá práva na svobodu shromažďování, projevu a sdružování a zabezpečil tato práva všem občanům Běloruska
  • abyste zrušil prezidentský výnos č. 3, který je v rozporu s mezinárodní legislativou týkající se lidských práv.

Signatáři:

Albanian Helsinki Committee

Analytical Center for Interethnic Cooperation and Consultations (Gruzie)

Article 19 (UK)

Association UMDPL (Ukrajina)

Bir Duino (Kyrgyzstán)

Bulgarian Helsinki Committee

Center for Civil Liberties (Ukrajina)

Center for the Development of Democracy and Human Rights (Rusko)

Charity foundation „East-SOS“ (Ukrajina)

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko (ČR)

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Johannesburg

Committee to Protect Journalists (USA)

Crude Accountability (USA)

FIDH, Paříž

Freedom Files (Rusko/Polsko)

German-Russian Exchange (Německo)

Helsinki Committee for Human Rights in Serbia

Helsinki Committee of Armenia

Helsinki Foundation for Human Rights (Polsko)

Human Rights Center „Postup“ (Ukrajina)

Human Rights Center (Ázerbájdžán)

Human Rights Information Center (Ukrajina)

Human Rights Monitoring Institute (Litva)

Humanrights.ch (Švýcarsko)

Index of Censorship (UK)

Institute Respublica (Ukrajina)

International Partnership for Human Rights (Belgie)

IRFS (Ázerbájdžán)

JEF Europe: Young European Federalists, Brusel

Kazakhstan Interantional Bureau for Human Rights and the Rule of Law

Kharkiv Human Rights Protection Group (Ukrajina)

KRF Public Alternative (Ukrajina)

Libereco – Partnership for Human Rights (Švýcarsko/Německo)

Macedonian Helsinki Committee

Memorial International, Moskva

Menschenrechte in Belarus e.V. (Německo)

Moscow Helsinki Group (Rusko)

NESEHNUTÍ – Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí (ČR)

Norwegian Helsinki Committee

Ostgruppen – Swedish Initiative for Democracy and Human Rights

Promo LEX (Moldávie)

Protection of Rights without Borders NGO (Arménie)

Public Verdict Foundation (Rusko)

Reporters Without Borders International, Paříž

The Netherlands Helsinki Committee

The Swiss Helsinki Committee

Ukrainian Helsinki Human Rights Union

World Organisation Against Torture (OMCT), Ženeva