Případ: Zolatava

Předminulý týden, 4. března 2019 skončil soud s Marynou Zolatavou, poslední obviněnou v tzv. kauze BelTA. 

Kauza BelTA se otevřela minulé léto, když státní orgány zadržely během tří dnů (7.-9. srpna 2018) postupně 18 novinářů z několika nezávislých médií (TUT.BY, ITV, BelaPAN, Belarusian Science publishing house a Realt.by), včetně Pauliuka Bykouskyho, zahraničního korespondenta Deutsche Welle. Mezi obviněnými byla i Maryna Zolatava, šéfredaktorka internetového portálu (TUT.BY). Byli obviněni (podle čl. 349, odd.2), že nelegálně využívali cizí přístup k placenému obsahu státní zpravodajské agentury BelTA – tedy že si nikdo z nich samostatný přístup nezaplatil (přístup stál přibližně 6500 Kč/ měsíc) a tak způsobil závažnou finanční škodu BelTA. Všem podle zákona hrozilo až dvouleté odnětí svobody. 

9. srpna 2018 se vyšetřovací komise vyjádřila, že Zolatava přiznala, že její tým s pomocí jejích znalostí se neoprávněně dostával k placenému obsahu BelTA. Namísto pouhého obvinění podle čl. 349, odd. 2, tak nyní byla obžalována podle čl. 425, odd. 2 – za hrubé zanedbání úředních povinností. Jakožto šéfredaktorka údajně nesla odpovědnost za veškeré protiprávní jednání členů svého týmu. Maximální možný trest podle čl. 425 je až pětileté odnětí svobody a zákaz vykonávat určité funkce a posty. 

V následujících dnech a týdnech byly prohledány redakce spojené s neautorizovaným vniknutím k obsahu BelTA a domovy některých novinářů (vč. Zolotavy). Všem novinářům obviněným v kauze BelTA byly v listopadu uloženy vysoké pokuty a náhrada škody – čímž proti nim skončilo vyšetřování. Zolatavě byla v rámci obžaloby z čl. 349, odd. 2 také uložena pokuta – nicméně vyšetřování naplnění skutkové podstaty trestního činu podle čl. 425, odd. 2 tím neskončilo. 

Vyšetřování trvalo až do poloviny února – do té doby Zolotava nesměla opustit Bělorusko. Soud probíhal od 12. do 25. února – státní žalobkyně pro ni žádala potrestání pokutou přibližně 270 000 korun. Soud nicméně 4. března 2019 rozhodl o menší pokutě ve výši asi 81 tisíc korun (a o zaplacení výloh spojených s trestním řízením ve výši dalších asi 65 tisíc korun). 

Případ se tedy táhl téměř tři čtvrtě roku. Reportéři bez hranic opakovaně upozorňují na zhoršující se podmínky svobodné žurnalistiky v Bělorusku (mj. byl rok 2018 rekordní co do výše pokut udělených novinářům). V případě Maryny Zolotavy nakonec soud rozhodl pro spíše mírnější trest (vezmeme-li v potaz možný nejvyšší trest pěti let odnětí svobody a navrhovanou pokutu násobně vyšší), nicméně fakt, že nejpřísněji potrestal šéfredaktorku a nikoli konkrétní novináře samotné a učinil ji za jejich jednání odpovědnou, vytváří v Bělorusku precedens.