“Platforma” chce navštívit všechna vězení a tábory v Bělorusku

Oddělení výkonu trestů běloruského Ministerstva vnitra dne 6. října 2014 vydalo pro nevládní organizaci “Platfoma Innovation” povolení k návštěvě detenčních zařízení Běloruska.

Žádná nezávislá nevládní organizace v Bělorusku dosud podobné povolení nezískala. To, co je obrana práv vězňů v Bělorusku a jak toto povolení pomůže “Platformě” efektivněji pracovat, nám v rozhovoru přiblížila ředitelka organizace Alena Krasovská-Kasperovič.

Vaše organizace “Platforma” už dlouho dohlíží na dodržování práv vězňů v Bělorusku. Která práva se podle Vašeho mínění porušují nejvíce? 

K porušování lidských práv ve vězeňském systému Běloruska dochází bohužel často – jde například o nedodržení práva na práci, na poskytnutí lékařské pomoci, na přístup k pomoci advokátů, právo na zdvořilé zacházení a mnoho dalších.

Bývá pravidlem, že každé vězeňské zařízení se kromě problémů a porušování společných pro všechna vězení může “chlubit” také svými specifiky. Například v nápravném táboře č. 5 (ve městě Ivaceviči) v některých jednotkách, kde žijí odsouzenci, vůbec nefunguje topení – radiátory tam sice jsou, ale chybí trubky. Během zimy se v rozích takovýchto místností vytvoří pořádný blok ledu, který roztaje až na začátku léta. Ano, i v takových podmínkách žijí lidé. Ale to je do očí bijící případ a je důležité si uvědomit, že v jiných táborech led v obytných místnostech nenajdete.

Připomínám také, že ne vždy je příčinou existujících problémů a porušení pouze přání zaměstnanců vězení zesměšnit odsouzené a vytvořit jim nesnesitelné podmínky k životu. Někdy je důvodem prostý nedostatek financí, které by umožnily odstranit většinu bytových, sociálních a zdravotních problémů. Avšak každý rok se na péči o vězně uvolňuje méně a méně peněz, což samozřejmě celou situace nezlepšuje.

– A jak chcete tuto situaci ovlivnit během svých návštěv v místech odnětí svobody? Jaké hlavní úkoly Vás při návštěvách očekávají? 

Návštěvy míst odnětí svobody jsou pouze začátek naší práce vedoucí ke zlepšení stavu běloruského vězeňství. Poté, co uvidíme a vyhodnotíme situaci za mřížemi, vytyčíme si nejpalčivější problémy a budeme pracovat na jejich vyřešení.

Náš úkol není pouze to, abychom získali představu o tom, co špatného se děje v táborech (ve vězeních), a předali tuto informaci veřejnosti a mezinárodnímu lidskoprávnímu společenství, ale chceme také najít možné způsoby vedoucí k nápravě této situace.

Naším cílem není šíření dalších příběhů o hrůzách běloruských věznic a táborů, ale usilujeme o to, aby těchto hrůz bylo co možná nejméně a aby jsme za několik let mohli hrdě říci, že vězeňský systém naší země odpovídá evropským standardům pro detenční zařízení.

– Jak těžké bylo získat povolení ke vstupu do nápravných zařízení? Jak se k tomu staví běloruský právní systém? A mají i další organizace šanci zopakovat Váš úspěch?

Nemůžu říct, že bychom v posledních letech museli vyvinout nějaké neobvyklé hrdinské úsilí k tomu, abychom získali povolení k přístupu do institucí nápravného systému. Faktem je, že během tří let existence “Platformy” se periodicky obracíme na Oddělení výkonu trestu Ministerstva vnitra Běloruské republliky (OVT) a na Ministerstvo vnitra jako takové s prosbou o přístup do vězení. A vždy jsme dostávali standardní odpověď o tom, že podobná akce je bezpředmětná. Naposledy jsme se na OVT obraceli na konci září 2014 a naprosto neočekávaně jsme dostali pozitivní odpověď. Myslíme si, že k tomuto rozhodnutí přispěla naše tříletá práce, přání najít cestu k řešení existujících problémů a absence plánů očerňovat vše, co se ve vězeňském systému děje.

Veřejná kontrola nápravních zařízení Běloruska je právně ukotvena v trestním zákoníku. Nicméně dosud to bylo založenou pouze na existenci Komisí veřejného dohledu (KVD) při Ministerstvu spravedlnosti Běloruska, které měly možnost navštěvovat místa odnětí svobody. Zprávy o těchto návštěvách však bohužel vedly spíše k nárůstu zlosti, protože v růžových barvách malovaly několik průkopnických táborů a ideální podmínky, v nichž se prý nacházejí naši vězni.

Myslím si, že každá lidskoprávní organizace se může také pokusit o získání přístupu do detenčních zařízení. A my budeme jen rádi, protože problémů v běloruském vězeňství je dostatek a práce stačí pro všechny.

– Nebojíte se, že Ministerstvo vnitra Vám ukáže pouze to, co Vám ukázat chce? Že se nedostanete dál než k ukázkovým celám a k vězňům, kteří spolupracují s administrací? 

Podobné obavy jsme samozřejmě měli. Ale máme za sebou již řadu setkání s vedením OVT, během nichž se projednávala i naše neochota uvidět a uslyšet pouze exemplární případy. Nyní již můžeme říci, že máme povolen vstup do všech místností ve vězeňských zařízeních – samozřejmě kromě kanceláří zaměstnanců. Ministerstvo vnitra opravdu touží spolupracovat a řešit problémy, a ne vytvářet další zbytečné zprávy o tom, jak dobře se žije našim vězňům.

“Platforma” není tou organizací, která se snaží získat přístup do míst odnětí svobody pouze kvůli zvýšení vlastního hodnocení a PR. My chceme skutečně pracovat, řešit problémy a zlepšovat situaci, což Ministerstvo vnitra dobře ví.

– Bývalý ředitel Vaší organizace, Andrej Bondarenko je nyní sám ve vězení. Chystáte se navštívit i jeho?

Navštívit konkrétně trestanecký tábor, kde si odpykává trest Andrej, neplánujeme. Tím spíš, že nyní se můžeme pouze dohadovat, do kterého tábora ho pošlou poté, co skončí odvolací řízení. Nicméně určitě navštívíme i ten tábor, kde se bude nacházet, protože plánujeme navštívit všechny instituce nápravného systému v Bělorusku.

Vysvětlivky: 

“Platforma Innovation” (dříve “Platforma) – soukromá kulturně-vzdělávací instituce, která byla vytvořena s cílem obrany práv a oprávněných zájmů vězňů a také lidí, kteří se potýkají se soudním systémem, s vyšetřujícími orgány a se sledováním před zahájením soudního vyšetřování.

“Platforma“ pracuje na monitoringu dodržování lidských práv v nápravných táborech a vazebních věznicích. Za poslední rok organizace opakovaně vznesla otázku o použití fyzické síly k zatčeným, podezřelým a odsouzeným.