Předvolební harmonogram

Jak informovala předsedkyně Ústřední volební komise, Lydia Jarmošina, registrace kandidátů na prezidentský úřad musí být ukončena nejpozději do 15. září.

Registrace zájmových skupin pro sběr podpisů pro jednotlivé kandidáty by měl být dokončen nejpozději do 22. července.

Sběr podpisů pak bude pokračovat od 23. července do 21. srpna.

Od 22. srpna do 5. září pak bude nutné předložit Ústřední volební komisi všechny dokumenty pro registraci kandidátů.

Nejpozději do 5. září pak na úrovni regionálních komisí a v Minsku proběhne kontrola sběru podpisů pro každého kandidáta, přičemž výsledky této kontroly pak budou předány Ústřední volební komisi.

Předběžné volby budou probíhat od 6. do 10. října.

Hlavní volební den pak bude 11. října.