Prezidentské volby přehled 2. – 8. 10. 2015

Dne 6. října začalo v Bělorusku předčasné hlasování, které je mnohými pozorovateli a politiky označováno jako jeden z hlavník nástrojů k falzifikaci voleb.

To se v první řadě týká dobrovolnosti tohoto hlasování. Téměř vždy předčasně hlasují studenti a pracovníci státních podniků a institucí, kteří přichází hlasovat organizovaně a pokud hlasovat odmítnou, setkávají se s problémy v práci a při studiu. Za druhé, při sčítání těchto hlasů se podpora provládních kandidátů pohybuje okolo 90%, což se často radikálně liší od hlasů odevzdaných bezprostředně v den voleb.

Nezávislí pozorovatelé prohlašují, že zejména při etapě předčasného hlasování docházelo vždy v průběhu předchozích voleb k umělému navyšování hlasujících. Při předčasném hlasování také často dochází k pochybnostem o nedotknutelnosti volebních uren.

V prvních třech dnech předčasného hlasování volilo 18,69% voličů. To je rekordní počet i na běloruské poměry. Prognóza konečného procenta účasti se pohybuje kolem 30%. To je více než v roce 2010 (23%) a srovnatelné s rokem 2006 (31%).

Novinkou letošních voleb se stalo hromadné rozesílání SMS zpráv, kde Ústřední volební komise nabádá občany, aby se dostavili k volbám. Taková SMS přišla dokonce velvyslanci Velké Británie v Bělorusku.

Narušení voleb

Korespondenti Eurorádia upozornili na předvolební pohlednice Aleksandra Lukašenka, kterých bylo vytištěno 2,5 milionu kusů. Ty však nejsou uvedeny v Lukašenkově rozpočtu volební kampaně, což podle běloruských zákonů může znamenat nucené odstoupení prezidentského kandidáta. Ústřední volební komise však v tomto počínání nespatřuje žádný problém a hlubší prozkoumání tohoto problému tak bylo odmítnuto.

Opoziční člen Minské městské volební komise Sergej Kasperovič při prověrce práce obvodních komisí upozornil, že v mnoha volebních okrscích počet vydaných volebních lístku a počet podpisů nesouhlasí. V některých okrscích bylo například vydáno 200 volebních lístků neznámo komu. Jen ve třech okrscích zmizelo dohromady 500 volebních lístků. Podle názoru pozorovatelů byly tyto lístky vhozeny do volebních uren členy volebních komisí.

Už první den předčasného hlasování bylo ve městě Orša odsunuto z volebních okrsků 30 nezávislých pozorovatelů. K podobným případům, kdy jsou pozorovatelé odsunování pryč, dochází ve všech velkých běloruských městech. Celkem zatím pozorovatelé podali jen za první den předčasného hlasování 161 žalob.

Bez skandálu se neobešlo setkání Lukašenkových podporovatelů s voliči. V Rogačevě na podobné setkání nebyl vpuštěn místní novinář Denis Daškevič. Podle slov samotného novináře ho úředníci jednoduše vyhodili z budovy, kde se schůzka odehrávala. To však není u tajných „uzavřených“ schůzek nic nového.

Zdroje: euroradio.fm, spring96.org, svaboda.org, racyja.com, naviny.by a běloruských státních sdělovacích prostředků