Stanovisko DEMAS k otevřenému dopisu o vztazích ČR a Číny

Asociace pro podporu demokracie a lidských práv/Association for Democracy Assistance and Human Rights

V Praze, 19. října 2016

Vážený pane prezidente,
vážený pane premiére,
vážení předsedové obou komor Parlamentu ČR,

s obavami jsme zaznamenali Vaše společné stanovisko k setkání Jeho Svatosti Dalajlámy se členy vlády, a to z následujících důvodů:

1/ Česká republika je suverénní demokratickou zemí, která je schopna si v souladu se schválenou zahraničně politickou koncepcí určovat zahraniční politiku sama. Proto nevidíme důvod, proč by měli nejvyšší představitelé naší země jakkoli ujišťovat o své náklonnosti otevřenými dopisy, které mohou svou servilitou spíše přispět ke znevážení české zahraniční politiky v očích české a světové veřejnosti, nežli její místo upevnit.

2/ Přijetí Jeho Svatosti Dalajlámy kterýmkoli z ústavních činitelů by nemělo být důvodem pro zhoršení politických ani ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Byly to především předchozí vlády, které započaly budování zahraničně-ekonomických vztahů s Čínou a jejichž představitelé rovněž Jeho Svatost Dalajlámu při jeho návštěvách Prahy opakovaně přijali, přičemž spolupráce na poli zahraničního obchodu zůstala dlouhodobě nezměněna. V této souvislosti považujeme též za důležité podotknout, že agendy podpory lidských práv a zahraničního obchodu nejsou nikterak v rozporu a spíše se mohou vhodně doplňovat.

Věříme, že Česká republika má určovat svou zahraniční politiku autonomně, aniž by podléhala vnějším vlivům.

S pozdravem,

Pavel Pšeja                                                                     Sabina Malcová

Předseda správní rady DEMAS                                   Ředitelka sekretariátu DEMAS