Oběti mučení v Bělorusku: veřejné tajemství

Nelidské podmínky, donucování a násilí, to jsou základní rysy běloruského policejního a vězeňského systému.Ti, kteří v tomto systému uváznou, čelí odplatě, pokud se odváží oficiálně si stěžovat, kterážto možnost je sice zaručována, ale každopádně ignorována. Někteří vězni – kteří jsou jako oponenti režimu považování za zločince – dokonce umírají, aniž by byl kdokoli hnán k zodpovědnosti. Fotograf Max Sarychau, který získal nespočet profesních ocenění, hodlá vytvořit sérii portrétů osob, které vydržely a přežily kruté a ponižující zacházení v Bělorusku.

Více informací o kampani zde: https://www.pressstart.org/journalists/279