Analytický přehled o lidskoprávní situaci v Bělorusku (říjen – prosinec 2014)

Nedávno byl zveřejněn Analytický přehled o lidskoprávní situaci v Bělorusku (říjen – prosinec 2014). Pokud se chcete  více dozvědět o situaci v oblasti lidských práv na konci roku 2014, doporučujeme si přečíst následující text .

Jde o analytickou zprávu, kterou společně připravilo několik běloruským liskoprávních organizací (Běloruský helsinský výbor, Běloruská asociace novinářů, Shromáždění prodemokratických běloruských NNO, Právní transformační centrum, Lidskoprávní centrum „Viasna“ a Výbor „Salidarnasc“).

Hlavní cíl tohoto přehledu je definovat střednědobé tendence na poli lidských práv a sociální, politické a ekonomické situace v Bělorusku. Dokument se zabývá obdobím mezi říjnem a prosincem 2014.