Taťána Korotkevič

Dne 20. července v Bělorusku Ústřední volební komise ukončila kontrolu přihlášek iniciativních uskupení jednotlivých kandidátů na prezidenta. Z celkem 15 došlých přihlášek jich pouze 8 vyhovělo všem kritériím. Takto byla například zamítnuta možnost kandidatury Mikoly Statkeviče, kandidáta v předchozích prezidentských volbách v roce 2010, který i nadále zůstává ve vězení.

Z osmi zbylých kandidátů se jedná zejména o současného běloruského prezidenta Aleksandra Lukašenka, jeho dlouholetého sparing partnera Sergeje Gajdukeviče, bývalou učitelku Žanu Romanovskou, atamana běloruských kozáků Nikolaje Ulachoviče, ekonoma Viktora Tereščenka a tři představitele „klasické“ běloruské opozice: Anatolije Lebeďka, Taťánu Korotkevič a Sergeje Kaljakina. Podobně jako v roce 2010 se i tentokrát opozice nedokázala dohodnout na jednotném a společném kandidátovi. Výsledkem jsou tedy tito tři hlavní kandidáti. A co od nich mohou očekávat jak sami Bělorusové, tak i sousedi Běloruska? Jaký je jejich vztah k běloruskému jazyku a kultuře? Na to vše jsme se jich zeptali a nyní Vám můžeme přinést jejich odpovědi.

Taťána Korotkevič:

1. Vztah k Rusku
2. Postoj k situaci na Ukrajině
3. Role běloruského jazyka
4. Občanská společnost, lidská práva, političtí vězni, trest smrti
5. Vztahy s EU a USA

Zahraniční politika: přístup „rozumného sousedství“
1. Dodržování uzavřených dohod
2. Do roku 2020 by se Bělorusko mělo stát vojensky neutrální zemí, bez
přítomnosti cizích vojenských základen a zařízení na běloruském území
3. Revize dohod týkajících se souhlasu národních zájmů

EU – prosazujeme měkkou integraci do EU
– obnovit status v OBSE a otevřít v Minsku misi OBSE
– stát se plnoprávným členem Rady Evropy
– návrat k všeobecnému systému preferencí
– plná realizace členství ve „Východním partnerství“

Rusko
– zachování úrovně spolupráce v sociálně a ekonomické sféře
– provedení revize smluv a přístupu k EU, Rusko by nemělo zasahovat do
rozvoje vztahů s EU a do rozvoje dvoustranných vztahů v rámci
Eurazijské unie
– rozvoj spolupráce na poli vědy

USA, EU
– rozvoj vztahů s EU a USA, přilákání investorů, aby tak vyvážili
ruský kapitál v Bělorusku
– pokračování běloruské účasti na programu spolupráce s NATO
– rozvoj bilaterálních vztahů s členskými zeměmi EU

Jazyková politika
– reálný bilingvismus – vedení administrativy v běloruštině, povinnost
úředníků ovládat běloruštinu, vysílání vyřejnoprávní televize v
běloruštině
– státní program na pomoc šíření běloruštiny s horizontem 20 let –
kultura, vzdělávání, ekonomika
– postupné převedení vysokoškolského vzdělávání do běloruštiny

Občanská společnost, lidská práva, političtí vězni, trest smrti:
Občanská společnost – partner státu, podpora rozvoje spolupráce se
státem v různých oblastech
Političtí vězni – plná rehabilitace těch, kteří ze v miulých 20 letech
lukašenkovy vlády ve vězení z politických důvodů
Trest smrti – moratorium na provádění poprav, jeho zrušení do roku 2020

Ukrajina
– Zastáváme teritoriální celistvost Ukrajiny a mírovou cestu řešení konfliktu
– vítáme „Druhou minskou dohodu“